STÁLÁ NABÍDKA PRODUKTY GALERIE POUKAZY O NÁS KONTAKTY
Jaké osobní údaje zpracováváme?

Petr Bašta (provozovatel Uzenářství u Baštů) ve snaze o co nejefektivnější poskytování svých služeb zpracovává Vaše osobní údaje:Tyto údaje jsou zpracovány za účelem registrace do objednávkového systému (možnosti objednávání týdenních nabídek, nákupů stálých nabídek a dalších funkcí se systémem spojené) a rozesílání informací o novinkách, zajímavostech, či akčních nabídkách.

Jak osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje provozovatel Petr Bašta zpracovává v elektronické formě. Osobní údaje mohou pro provozovatele Petru Baštu takto zpracovávat také další subjekty v postavení tzv. zpracovatelů (např. účetní či dodavatel softwaru), se kterými provozovatel Petr Bašta uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů. Aktuální seznam zpracovatelů Vám poskytneme na vyžádání.


Údaje mohou být také zpřístupněny dalším osobám, případně veřejnosti, v souvislosti s marketingovou činností Uzenářství u Baštů (např. spotřebitelské soutěže).


Osobní údaje dále mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, apod.).

Jaké jsou Vaše možnosti?

V souvislosti se zpracováváním Vašich osobních údajů máte právo se na provozovatele Petra Baštu kdykoli obrátit s žádostí o informaci, jaké Vaše osobní údaje a jakým způsobem provozovatel Petr Bašta zpracovává.


Máte právo na opravu nebo výmaz nebo žádat omezení zpracování Vašich osobních údajů. Dále máte právo na přenositelnost údajů, jakož i právo podat podnět Úřadu pro ochranu osobních údajů.


V případě jakýchkoli nejasností či dotazů se na nás neváhejte obrátit na e-mailu uzenarstvi@ubastu.cz.